dinsdag, 24. februari 2009 - 12:04

De Vallei pakt alcoholproblematiek onder jongeren aan

Renswoude

De Valleigemeenten gaan paal en perk stellen aan het alcoholmisbruik onder jongeren. De gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Scherpenzeel, Wageningen, Renswoude en Woudenberg hebben maandag het startsein gegeven voor een alcoholproject met als doel het terugdringen van het alcoholgebruik onder jongeren.

Jongeren in regio De Vallei zijn forse drinkers. De jeugd drinkt al op jonge leeftijd en ook overmatig drinken (meer dan 5 drankjes in korte tijd) komt veel voor onder jongeren. Jongeren onder de 16 kunnen makkelijk alcohol kopen en in de Vallei bevinden zich veel ‘keten’, waar jongeren vaak te veel drinken. De regio accepteert deze situatie niet langer en heeft onder auspiciën van STAP (stichting alcoholpreventie) daarom een integraal project ontwikkeld dat vandaag officieel van start gaat.

Kern van het project is het terugdringen van de beschikbaarheid van alcohol voor jongeren. Dat betekent dat problemen met de verkoop aan minderjarigen krachtig zullen worden aangepakt. Daarnaast zullen ouders en opvoeders worden gestimuleerd meer aandacht te besteden aan alcoholgebruik in de thuissituatie. Ook zal beleid worden ontwikkeld rondom het fenomeen keten en hokken dat in meerdere regiogemeenten speelt. Doelstelling van het plan is dat op termijn minder jongeren onder de 16 jaar alcohol drinken en dronkenschap minder vaak voorkomt.
Het regionale alcoholproject loopt tot eind 2011.
Provincie:
Tag(s):