donderdag, 26. maart 2009 - 9:57

De Vries gaat Defensie CAO ondertekenen

Den Haag

Bij de start van het Algemeen Overleg met de 2e Kamer op woensdagavond 25 maart, kondigde Staatssecretaris van Defensie Jack de Vries aan dat hij de Defensie CAO gaat ondertekenen.

Twee weken geleden was al duidelijk dat een ruime meerderheid van de leden van het FNV akkoord gaat met de cao Defensie. De achterban van de werkgever was tot op heden nog niet akkoord. De ommezwaai is het directe gevolg van het akkoord tussen de coalitiepartijen in het kabinet over de aanpak van de crisis en de gemaakte afspraken met de sociale partners. De Defensie-cao moet nog officieel door de ministerraad maar de afspraken die zijn gemaakt voor 2009, zijn niet strijdig met het sociale akkoord, zei De Vries na afloop van het debat.
Provincie:
Tag(s):