woensdag, 15. april 2009 - 19:25

De Wolden stelt mening van inwoners over verkeer en vervoer op prijs

Zuidwolde

Voor het opstellen van het gemeentelijk verkeer- en vervoerplan hoort gemeente De Wolden graag de mening van haar inwoners. Voelen inwoners zich veilig in het verkeer? Welke verkeersmaatregelen dragen bij aan dit gevoel? Zijn er nog verbeterpunten in De Wolden?

Tot vrijdag 1 mei aanstaande kunnen inwoners op de gemeentelijke website, www.dewolden.nl onder de rubriek ‘Actueel’, ‘Verkeersenquête’, de verkeersenquête invullen. De enquête is ook telefonisch op te vragen via (0528) 378 200. Onder de inzenders worden tien fietscomputers verloot.

Dit jaar stelt de gemeente een nieuw verkeer- en vervoerplan op. In het plan wordt het beleid beschreven ten aanzien van het verkeer en vervoer. Daarnaast wordt een uitvoeringsprogramma opgesteld: Op welke locaties moet de gemeente de komende jaren in bereikbaarheid en verkeersveiligheid investeren? De gemeente heeft hiervoor de mening van haar inwoners nodig.
Provincie:
Tag(s):