maandag, 20. april 2009 - 21:36

Extra inzet om schoolverzuim tegen te gaan

Assen

Accare een instelling voor kinder- en jeugdpsychiatrie en de gemeente Assen werken samen om het schoolverzuim in Assen terug te dringen, aanleiding voor de gezamenlijke aanpak is de toename van het aantal leerlingen dat niet regelmatig naar school gaat. Deze stijging blijkt uit het jaarverslag van de leerplicht over het schooljaar 2007/2008. Het jaarverslag laat verder zien dat het aantal kinderen dat niet op een school staat ingeschreven, verder is afgenomen. Dit is mede te danken aan de verbeterde leerlingadministratie van scholen.

Uit de cijfers over het vorig schooljaar blijkt dat het aantal leerplichtige kinderen dat niet staat ingeschreven op school met vijf is afgenomen tot 28. Het aantal leerlingen dat onregelmatig de school bezoekt is daarentegen met 37 toegenomen. Vorig jaar heeft de gemeente 273 keer een melding gekregen van dit verzuim. Dit is inclusief luxe verzuim waarbij ouders hun kinderen ten onrechte voor vakantie niet naar school lieten gaan.

In veel gevallen wordt schoolverzuim veroorzaakt door problemen op school of in de thuissituatie. Daarom zet de gemeente extra in op het voorkomen van problemen en het vroegtijdig aanpakken van problemen. Hiervoor werken Accare en de gemeente samen zodat wanneer zich problemen voordoen, er direct hulpverlening beschikbaar is.

Leerplichtambtenaren van de gemeente nemen deel aan Zorg Advies Teams en het Jongeren Opvang Team. Hierdoor krijgen ze leerlingen met problemen snel in beeld. Ook zijn de leerplichtambtenaren regelmatig op scholen te vinden. Verzuim wordt daardoor sneller gemeld. Ouders, scholen en hulpverleners doen regelmatig een beroep op de leerplichtambtenaren als zich problemen op school voordoen. Om verzuim te voorkomen hebben de leerplichtambtenaren op diverse scholen voorlichting gegeven over de leerplicht.

In het lopende schooljaar gaan de leerplichtambtenaren het aantal spreekuren op scholen uitbreiden. Ze spelen hiermee in op de toenemende vraag aan advies en bemiddeling. Rond vakanties zullen de leerplichtambtenaren extra toezicht houden op scholen om luxe verzuim terug te dringen.
Provincie:
Tag(s):