vrijdag, 25. september 2009 - 10:59

Friezen fraudeerden voor 10 miljoen via uitkeringen

Over de periode 2005 tot en met 2008 zijn 603 zaken van uitkeringsfraude bij de Sociale Recherche Friesland (SRF)aangemeld waarvan bij 454 processen verbaal zijn opgemaakt. Bij de zaken die zijn afgerond is voor € 9.771.726 aan uitkeringsfraude opgespoord en zijn er 184 uikeringen beëindigd. Met de beëindigingen is naar verwachting een bedrag van € 2.222.000 aan uitkeringsgelden bespaard. Over 2009 verwacht de SRF een bedrag van ruim € 2.000.000 aan fraude op te sporen.

Over de laatste vier jaren is gebleken dat door de samenwerking tussen de Friese gemeenten uitkeringsfraude efficiënter en effectiever is aangepakt. Kennis en ervaring die voor de samenwerking aanwezig waren in de individuele gemeenten, zijn vanaf 2004 gebundeld in het samenwerkingsverband Sociale Recherche Fryslân.

De SRF is een organisatie die bijstandsfraude opspoort in opdracht van 29 Friese gemeenten. De SRF wordt centraal aangestuurd door de gemeente Leeuwarden, maar is belast met een decentrale uitvoering.
Provincie:
Tag(s):