maandag, 11. mei 2009 - 17:19

Geen Laatste Schooldag vieringen meer in Weert

Weert

Burgemeester Jacques Niederer van Weert staat het jaarlijkse vieren van de zogeheten Laatste Schooldag (LSD) van leerlingen van het voortgezet onderwijs in Weert niet langer toe. De excessen waartoe die LSD het afgelopen weekend hebben geleid, hebben hem in zijn overtuiging gesterkt, dat dit soort vieringen in de openbare ruimte absoluut niet meer kunnen worden getolereerd. Ze leidden tot buitenproportioneel drankgebruik onder jongeren, vernielingen en vandalisme. Als hoofdverantwoordelijke voor de openbare orde en veiligheid wil hij daar nu paal en perk aan stellen. Niederer: ‘De jongelui gebruiken de laatste schooldag als alibi voor anarchistisch gedrag’.

De gemeente is in overleg met de schoolbesturen aan het bekijken of een andere invulling van de Laatste School Dag mogelijk is, met in elk geval minder overlast en betere controle op de alcoholverstrekking. Een feestje mag, maar het moet wel leuk blijven, vindt de burgemeester. In elk geval dienen ze niet meer in de openbare ruimte plaats te vinden met alle nare gevolgen van dien. De maat is vol, is zijn opvatting.

Met de schoolbesturen van de scholengemeenschappen in Weert is afgesproken dat zij met een nieuwe opzet komen. Primair is de Laatste School Dag een aangelegenheid van de scholen zelf, is geconcludeerd.
Provincie:
Tag(s):