donderdag, 4. juni 2009 - 15:34

GHB-verslaving neemt ernstig toe

Utrecht

GHB-verslaving neemt toe en de risico's van out gaan (bewusteloosheid) door GHB worden door gebruikers ernstig onderschat, zo stelt het Trimbos-instituut.

Het instituut vraagt daarom aandacht voor de risico's van dit middel en intensiveert de voorlichting.

Het Trimbos-instituut signaleert dat steeds meer mensen een beroep doen op de verslavingszorg vanwege problematisch GHB-gebruik. Veel GHB-gebruikers lijken zich er niet van bewust dat frequent gebruik al snel tot gewenning leidt, waarbij steeds meer GHB nodig is voor hetzelfde effect.

Een dagelijkse gebruiker kan in een patroon terecht komen waarin hij om de paar uur wil of moet gebruiken om trillingen, slapeloosheid of angsten te voorkomen. Als een dergelijke situatie een aantal maanden voortduurt, kunnen bij het stoppen heftige ontwenningsverschijnselen ontstaan, zoals een epileptische aanval of delirium. Afkicken zonder professionele begeleiding kan levensgevaarlijk zijn.

Niet alleen verslaving is een risico van GHB-gebruik. GHB is een middel waarvan al snel zoveel wordt ingenomen dat de gebruiker een paar uur wegzinkt in een comateuze slaap, ook wel out gaan genoemd. Gebruikers van het middel beschouwen out gaan vaak als een onschuldige bijwerking. Onterecht, want in deze toestand kan iemand (in een verkeerde houding) stikken in de tong of braaksel. Bovendien is een gebruiker die niet bij bewustzijn is, kwetsbaar en afhankelijk van de betrouwbaarheid en nuchterheid van anderen. Het is nog niet bekend wat regelmatig out gaan voor gevolgen kan hebben voor bijvoorbeeld de hersenen.

Landelijke (maar ook internationale) cijfers over het aantal mensen dat in behandeling is vanwege GHB-verslaving ontbreken, omdat deze niet overal specifiek worden geregistreerd. Op basis van de cijfers van diverse instellingen schat het Trimbos-instituut dat er nu enkele honderden GHB-verslaafden onder behandeling zijn bij instellingen voor verslavingszorg. Dit aantal is relatief klein, maar sterk groeiend.
Provincie:
Tag(s):