dinsdag, 18. augustus 2009 - 20:12

Gratis gescheiden riool tot aan de voordeur

Assen

De Gemeente Assen gaat bij het groot onderhoud in een deel van het Noorderpark het gescheiden riool tot aan de voordeur aanleggen.

In het voorjaar van 2010 vindt in een deel van het Noorderpark groot onderhoud plaats. De grootste klus is het vervangen van de riolering in de wijk. Het betekent concreet dat het bestaande gemengde rioolstelsel wordt vervangen door een gescheiden stelsel. Bij het nieuwe stelsel komt het regenwater van aangesloten woningen niet meer samen met het afvalwater in het riool. Er liggen straks dus twee rioolbuizen in de straat. In de ene buis komt het vieze water dat uit de huizen komt en in de andere buis komt het regenwater via de putten in de straat. Dat scheelt behoorlijk wat water bij een fikse regenbui bijvoorbeeld. Bovendien is er dan minder overstort van vuil water in de vijvers. Dat scheelt stank en het voorkomt dat het water zuurstofarm wordt. Ook krijgt de waterzuivering veel minder water te verwerken. Kortom, winst op meerdere terreinen.

De afwatering van de woningen is nog wel gemengd. Normaal legt de gemeente de gescheiden buizen aan tot de erfscheidingsgrens en komt zowel het afvalwater als het schone regenwater samen in de rioolbuis voor het afvalwater. Om ervoor te zorgen dat vervuild water (toilet, wasmachine, douche en dergelijke) in de juiste rioolbuis komt, moet er nog wat gebeuren. De gemeente Assen biedt de bewoners daarom aan om het gescheiden buizensysteem tot aan de voordeur aan te leggen. Bewoners kunnen zich daarvoor aanmelden. Natuurlijk betekent dit dat er gegraven wordt in de tuinen. De gemeente herstelt de tuin weer netjes en doet dit allemaal voor niets! Bewoners hoeven dan alleen nog maar de regenafwatering aan te sluiten op de nieuwe rioolbuis. Dat is een kleine moeite met een groot (milieu-) plezier!
Provincie:
Tag(s):