vrijdag, 24. mei 2024 - 9:01 Update: 24-05-2024 9:01

Drie kwart van de ondernemers probeert productiviteit te verhogen

Robot
Foto: PX
Den Haag

Drie kwart van de ondernemers geeft aan maatregelen te nemen om de productiviteit binnen hun bedrijf te verhogen. De maatregelen die zij het meest noemen zijn investeringen in technologie en automatisering en het invoeren van efficiëntere processen. Een gebrek aan personeel is volgens ondernemers de belangrijkste belemmering om de productiviteit te verhogen. Dit meldt het CBS op basis van de Conjunctuurenquête Nederland van april 2024, die wordt gehouden in samenwerking met KVK, EIB, MKB-Nederland en VNO-NCW.

De arbeidsproductiviteit is de toegevoegde waarde per gewerkt uur. In ontwikkelde economieën is de toename van de arbeidsproductiviteit op de lange termijn de belangrijkste bron van economische groei. Uit eerder onderzoek is bekend dat de productiviteit in het grootbedrijf (250 of meer werkzame personen) structureel hoger ligt dan in het middenbedrijf (50 tot 250 werkzame personen). In het kleinbedrijf (5 tot 50 werkzame personen) is de productiviteit gemiddeld het laagst. In het grootbedrijf is de productiviteit sinds 2020 ook harder gegroeid dan in het midden- en kleinbedrijf.

Grootbedrijf neemt vaker maatregelen om productiviteit te verhogen

Binnen het kleinbedrijf ligt het aandeel ondernemers dat de productiviteit probeert te verhogen met ruim 65 procent lager dan in het middenbedrijf (ruim 78 procent) en het grootbedrijf (bijna 84 procent). Daarnaast geven ondernemers in het grootbedrijf vaker aan meer dan één maatregel te nemen om de productiviteit te verhogen. Zowel investeringen in technologie en automatisering als het invoeren van efficiëntere werkprocessen zijn de meest genoemde maatregelen. Trainingen voor medewerkers worden met ruim 21 procent het minst vaak genoemd als maatregel. Optimalisatie van de werkomgeving en faciliteiten is de enige maatregel die grootbedrijven minder vaak noemen dan midden- en kleinbedrijven.

Categorie:
Provincie: