woensdag, 25. februari 2009 - 10:38

Groen licht voor nieuwbouw Schaerweijdelaan

Zeist

In de raadsvergadering van 24 februari heeft de gemeenteraad van Zeist het planologisch kader Zomerkwartier vastgesteld. Op de SP en Seyst.NU na, stemden alle partijen in met de raadsvoordracht. Het Zomerkwartier beslaat het gebied tussen Schaerweijdelaan, Jacob van Lenneplaan, Van Reenenweg, J.P. Heyelaan en de Dwarsweg.

De vernieuwing van Zomerkwartier beoogt een duurzame ontwikkeling van de woningen. Dit betekent dat de bestaande woningen zoveel mogelijk geschikt moeten worden gemaakt voor de vraag van toekomstige woningzoekenden. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan wordt naar passende alternatieven gezocht. Ook zal er verdichting plaatsvinden. De tuinen in het plangebied zijn namelijk groot. Het lijkt daardoor mogelijk deze deels voor woningbouw te bestemmen, waarbij desondanks relatief grote tuinen voor bewoners overblijven. Dit sluit overigens aan bij de visie van de gemeente om meer te verdichten in plaats van uit te breiden aan de randen van de stad.

Begin april start de uitvoering van het eerste deelplan. De Seyster Veste begint dan met de renovatie van een zestal woningen aan de Jacob van Lenneplaan. Deze renovatie duurt ongeveer een jaar. Aansluitend start De Seyster Veste met de nieuwbouw van de woningen aan de Schaerweijdelaan.

De R.K. Woningbouwvereniging en de Kombinatie ontwikkelen, samen met hun bewoners, ieder voor zich een eigen deelplan. Dit gebeurt binnen de kaders van het planologisch kader. Wat betreft uitwerking en fasering, kunnen deze deelplannen los van elkaar worden ontwikkeld.
Provincie:
Tag(s):