donderdag, 2. juli 2009 - 9:16

Groningen definitief van start met combinatiefuncties

Groningen

Het college van B&W heeft ingestemd met de realisatie van combinatiefuncties in de stad. Daarmee verzekert de gemeente Groningen zich van een structurele rijksbijdrage voor ruim 20 functies tot en met 2012. Het besluit betekent een impuls voor het sport-, beweeg- en muziekaanbod op school en na schooltijd, bij sportverenigingen en de Stedelijke Muziekschool.

Combinatiefuncties zijn bedoeld om kinderen in contact te brengen met sport en cultuur tijdens en na schooltijd. De functionarissen werken deels tijdens schooluren en deels na schooltijd om sport- en in muziekactiviteiten aan kinderen aan te bieden. Dit gaat in nauwe samenwerking met Vensterscholen, sportverenigingen en culturele instellingen. Landelijk gezien is het streven om in 2012 in totaal 2500 combinatiebanen te realiseren.

De gemeente start na de zomervakantie met acht proefprojecten om ervaring op te doen met verschillende vormen van combinatiefuncties. Bij de proefprojecten zijn ook het Huis van de Sport, het Instituut voor Sportstudies en de gezonde leefstijlprojecten van Bslim betrokken.
Provincie:
Tag(s):