zaterdag, 17. oktober 2009 - 20:22

Grote verkeersveiligheidscontrole A4

Haarlemmermeer

Tussen vrijdagavond 21.30 uur en zaterdagochtend 04.30 uur heeft de politie Kennemerland op de Rijksweg A4 in samenwerking met de diverse partners een grote verkeersveiligheidscontrole gehouden.

Aan deze controle werkten de Belastingdienst, Motorrijtuigenbelasting, Douane, Inspectie Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Veilig Verkeer Nederland, de Wegenwacht, de ANWB en het KLPD (Korps Landelijke Politiediensten) mee.

Er werd extra gelet op het bezit van drugs en vuurwapens.
Bestuurders die vanaf de A4 in de richting van de Amsterdam reden, werden door motorrijders van politie naar de controle-locatie op de parkeerplaats nabij het brugrestaurant geleid. Er werd extra gelet op het bezit van drugs en vuurwapens.

11 Drankrijders aangehouden, veel BOB’s!
Tijdens de controle op de A4 werd bij honderden bestuurders door de politie een blaastest afgenomen en 11 drankrijders werden aangehouden. De rest van alle gecontroleerde bestuurders bleek niet onder invloed van alcohol te rijden. Aan deze nuchtere bestuurders werden door medewerkers van Veilig Verkeer Nederland een BOB-sleutelhanger uitgedeeld.

Tegen alle drankrijders werd ter plekke proces-verbaal opgemaakt en zij ontvingen een (tijdelijk) rijverbod.

Drugs en wapenbezit
De politie was tevreden over de resultaten met betrekking tot het rijden onder invloed van drugs: er werden geen drugs aangetroffen bij de gecontroleerde bestuurders.

Een man bleek in zijn auto een verboden wapen te hebben. Dit heeft de politie in beslag genomen.

Technische mankementen, verkeersonveilige zaken en asbest in de kofferbak
De Wegenwacht was op de controle-locatie aanwezig om de kleinere technische mankementen kosteloos te verhelpen. Bij defecte verlichting werd door de politie geen bekeuring uitgeschreven, mits dit defect ter plaatse verholpen kon worden door de Wegenwacht.

Drie bestuurders kregen een bekeuring voor gladde banden waaronder een taxichauffeur, en twee bestuurders werden beboet omdat hun auto niet verzekerd was.

Een bestuurder maakte zich schuldig aan een ernstig milieudelict: hij bleek achterin zijn auto asbest te hebben liggen. Tegen deze bestuurder is proces-verbaal opgemaakt.

De politie was minder tevreden over het feit dat vier bestuurders helemaal niet in bezit waren van een rijbewijs. Tegen hen is proces-verbaal opgemaakt en zij moesten hun auto laten staan.

De politie vorderde het rijbewijs in van een automobilist die met een snelheid van 163 km/uur over de A4 reed, waar ter plekke een maximum snelheid gold van 70 km/uur. Tegen de man is proces-verbaal opgemaakt en hij is zijn rijbewijs voorlopig kwijt. Daarnaast bleken 17 bestuurders hun rijbewijs niet bij zich te hebben.

De inspectie van Verkeer en Waterstaat controleerde tientallen taxichauffeurs en een autobus. Twee taxichauffeurs kregen proces- verbaal; een voor het niet gebruikmaken van de taximeter en een voor het rijden zonder taxivergunning.

Wanbetalers, gezochte personen en illegale vreemdelingen
Ook werden door de politie tijdens deze controle wanbetalers opgespoord met behulp van de ANPR (automatic numberplate recognition). Deze kenteken-lezende apparaten hebben een computerbestand dat gevuld is met kentekens die gekoppeld zijn aan onder andere notoire drankrijders, wanbetalers, gestolen voertuigen, signaleringen, katvangers etcetera.

Hierdoor werden acht bestuurders uit het verkeer gehaald die hun bekeuringen niet hadden betaald. Op de locatie was een pinapparaat aanwezig, zodat zij hun boete ter plekke konden betalen.

Tevens werd een bestuurder uit het verkeer gehaald omdat hij gesignaleerd stond (=moest worden aangehouden) voor politiekorps Amsterdam-Amstelland vanwege een ernstig delict. Deze man werd door de politie aangehouden en overgedragen aan de collega’s van Amsterdam-Amstelland, die hem direct van de controle-locatie kwamen ophalen.

Tijdens de controle werden twee illegale vreemdelingen overgedragen aan de Vreemdelingenpolitie, die ook op de controle-locatie aanwezig was. Een van de illegalen vestigde extra de aandacht op zichzelf, door bij de staandehouding hard weg te rennen. De politie was echter sneller en hield de man staande.

Belastingdienst
Ook de Belastingdienst maakte gebruik van de ANPR. (Na een signaal werd dit direct doorgegeven aan de motorrijders van de politie, die de betreffende bestuurders naar de controles begeleidden). Hierdoor werd door de Belastingdienst een totaal van openstaande belastingen achterhaald voor een bedrag van ruim € 26.500,-- (niet betaalde loonbelasting, motorrijtuigenbelasting, inkomstenbelasting enz.).

Bij mensen die niet direct konden betalen, werd door de Belastingdienst beslag gelegd op 10 auto's, waarvan er vier direct werden afgevoerd. De Belastingdienst controleerde ook in kader van het patserproject.

Dit project richt zich op mensen die dure spullen hebben, terwijl ze deze (volgens hun belastinggegevens) niet kunnen betalen. In het kader hiervan gaat de Belastingdienst vier personen nader onderzoeken.
De Douane controleerde tientallen voertuigen met buitenlands kenteken en een bestuurder kreeg een naheffing voor de bpm die niet betaald was.

Waarom de politie alcoholcontroles houdt
Bij circa 15% van alle verkeersongevallen is er drank in het spel. Dat betekent dat er ieder jaar door alcohol minimaal 150 doden vallen en er minimaal 3.500 mensen in het ziekenhuis belanden na een verkeersongeval (cijfers over de afgelopen 5 jaar).

Regio Kennemerland staat in de top drie van het totaal aantal drankrijders in Nederland. Daarom controleert de politie 24 uur per dag op het rijden onder invloed van alcohol: met rijdende controles en alcoholfuiken.

Feit is dat het drinken van drie glazen alcohol het ongevalsrisico verhoogt met 100%.

In de wet is bepaald dat het verboden is om een voertuig te besturen als men onder invloed van een stof is, waarvan redelijkerwijs verwacht kan worden dat het gebruik ervan de rijvaardigheid kan verminderen.
Dit kan zowel alcohol, drugs als bepaalde medicijnen zijn.

Rijden onder invloed is een misdrijf. De sancties variëren van een rijverbod en hoge geldboetes tot een gevangenisstraf en ontzegging van de rijbevoegdheid. Voor de tarieven van de geldboetes: www.verkeershandhaving.nl
Provincie:
Tag(s):