dinsdag, 7. april 2009 - 15:57

Halvering verkeersslachtoffers in Parkstad

Parkstad

De verkeersveiligheid in Parkstad Limburg is de afgelopen jaren fors toegenomen. In tien jaar is het aantal verkeersdoden en –gewonden gehalveerd. Het actieplan verkeersveiligheid dat de gemeenten in Parkstad Limburg met andere partijen hebben opgesteld, boekt resultaat. Met dat actieplan zijn op het gebied van infrastructuur maar ook door gedragsbeïnvloeding de nodige maatregelen getroffen.

In 1998 telde Parkstad Limburg nog 650 verkeersslachtoffers en kwamen er 17 mensen om in het verkeer. In 2007 is dit aantal gedaald naar 338 slachtoffers en 7 doden.

Het actieplan bestaat uit diverse verkeerseducatieprojecten op basis- en middelbare scholen, rijvaardigheidsritten voor senioren, brom- en scootmobielen, en het ondersteunen van buitenactiviteiten op peuterspeelzalen. Het plaatsen van mottoborden langs de wegen in het kader van de verkeersveiligheid en verkeershandhaving door de politie maken ook deel uit van het plan. En verder wordt er een grote verkeersquiz gehouden onder alle basisscholen van Parkstad Limburg en worden in Landgraaf verkeerseducatie-dagen georganiseerd.

Naast de gemeenten en Parkstad Limburg, werken Veilig Verkeer Nederland (VVN), de scholen in Parkstad, rijschoolhouder Lou Schürer, het ROVL en de politie mee aan het actieplan. Samen proberen zij de verkeersdeelnemers bewust te maken van het belang van verkeersveilig weggedrag, voor henzelf, maar ook voor anderen. De cijfers laten zien dat deze gezamenlijke inspanning loont.
Provincie:
Tag(s):