zaterdag, 7. maart 2009 - 20:05

Heerlen stemt in met krediet voor zorgacademie

Heerlen

De gemeenteraad van Heerlen is akkoord gegaan met een krediet van ruim 167.000 euro voor het bouwrijp maken van de gronden die nodig zijn voor de vestiging van de zorgacademie en voor de groencompensatie. Dit bedrag komt vrij op het moment dat de gronden worden verkocht. De realisatie van de zogenaamde Zorgvallei Parkstad Limburg is hierdoor een stuk dichterbij gekomen.

Tijdens de raadsvergadering van januari 2008 sprak de gemeenteraad al vol lof over het masterplan van de zorgvallei. Dat plan voorziet in een clustering van bedrijven en organisaties die zich bezighouden met zorg- en gezondheidsdiensten. Het Arcus-college wil in dit gebied een zogenaamde zorgacademie vestigen, zodat het onderwijs direct kan aansluiten op innovaties in de zorg.

De gemeenteraad heeft de grondexploitatie nu vastgesteld. De verkoop van de gronden levert een positief resultaat op van 167.000 euro. Met dit bedrag kan de gemeente de grond bouwrijp maken en zorgen voor de groencompensatie.

De zorgvallei wordt ontwikkeld in het gebied dat wordt omsloten door de Tichelbeekstraat, Keulseweg en de J.F. Kennedylaan.
Provincie:
Tag(s):