donderdag, 12. maart 2009 - 23:19

Hulpdiensten donderdagavond druk met 'verkeersongeval' A28

Zwolle

De hulpverleningsdiensten waaronder politie, brandweer en geneeskundige hulpverlening en gemeenten in de Veiligheidsregio IJsselland zijn donderdagavond vanaf 21.00 uur bij wijze van test in de weer geweest met een eerder aangekondigde rampoefening.

Tijdens deze oefening werden de hulpverleningsdiensten onverwachts geconfronteerd met een in scène gezette ramp. Zij moesten gezamenlijk de rampenbestrijdingsorganisatie opzetten en beslissingen nemen om de ramp te bestrijden.

’Verkeersongeval’ A28
Voor de oefening kwam om ongeveer 21.00 uur in de meldkamer het bericht binnen dat er zich een groot verkeersongeval had voorgedaan op de A-28 richting Zwolle.

Ambulances, brandweer- en politieauto’s die met gillende sirenes en zwaailicht uitrukken, waren donderdagavond niet te zien. Het waren namelijk niet de operationele diensten, maar de gemeentebestuurders en leidinggevenden van de hulpdiensten die deelnamen aan de oefening.

De veiligheid in de regio bleef tijdens de oefening gewaarborgd. Als er zich in Zwolle of ergens anders in de Veiligheidsregio IJsselland een echte ramp of groot ongeval zou hebben voorgedaan, dan zou de toets geheel of gedeeltelijk worden afgeblazen.

De oefening was een verrassing voor de hulpverleners en hun bestuurders, de exacte datum is tot het laatste moment geheim gehouden. Zij wisten alleen dat de oefening ergens tussen 9 en 29 maart 2009 zou plaatsvinden.

Over de plaats van de nagespeelde ramp was van tevoren alleen bekend dat de oefening in een van de gemeenten in de regio zou plaatsvinden. In het echt weten de hulpverleningsdiensten natuurlijk ook niet van tevoren wanneer en waar zich een ramp voordoet.

De Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (Inspectie OOV), een onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, organiseerde de oefening. Het is belangrijk dat de hulpverleningsdiensten goed zijn voorbereid op eventuele rampen. Daarom bekijkt de Inspectie OOV of de hulpverleningsdiensten van alle veiligheidsregio’s in Nederland een ramp het hoofd kunnen bieden.

Direct na de oefening was nog niet bekend hoe de regio heeft gefunctioneerd tijdens het bestrijden van de nagebootste ramp. De gegevens moeten eerst worden verzameld en geanalyseerd. De Inspectie OOV verwacht het rapport in het derde kwartaal van 2009 af te ronden.
Provincie:
Tag(s):