maandag, 27. april 2009 - 13:19

Hulpverleners in 2012 bij file 'vliegensvlug' verder

Amersfoort

Vandaag heeft er in aanwezigheid van minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat een demonstratie plaatsgevonden met een Carver en een gyrocopter als simulatie van de Personal Air and Land Vehikel (PAL-V) die kan rijden en vliegen.

Hulpverleners
Deze Nederlands innovatie PAL-V is naar verwachting in 2012 beschikbaar en zou dan mogelijk selectief en duurzaam ingezet kunnen worden door bijvoorbeeld hulpverleners. De demonstratie vond plaats op verzorgingsplaats Neerduist langs de A1 bij Amersfoort.

Met deze demonstratie is het voorstel van de commissie Noordzij overgenomen om een praktijkproef met de PAL-V uit te voeren. Vorig jaar presenteerde de commissie het rapport “Fundamentele Verkenning Transportbelemmeringen� waarin knelpunten staan geadresseerd en voorstellen zijn gedaan voor oplossingen voor de problematiek van regeldruk in transportsector.

Subsidie
De praktijkproef sluit aan bij het beleid van Verkeer en Waterstaat om nieuwe en innovatieve vervoersconcepten te laten ontwikkelen en daarbij behorende regelgeving. Het Ministerie van Economische Zaken heeft voor de proef een subsidie ter beschikking gesteld.

Met de demonstratie moet men verder inzicht verkrijgen in de kansen en bedreigingen van het veilig gebruik van een nieuw (duurzaam) vervoersconcept op de openbare infrastructuur. De overheid en bedrijfsleven kunnen tevens ervaring opdoen met het verminderen van regelgeving en certificering van nieuwe vervoersconcepten.

Regelgeving en certificering
Na deze praktijkproef start een regelgeving- en certificeringtraject waarin de randvoorwaarden voor het gebruik van dit voertuig worden vastgelegd. Voor deze demonstratie werken het ministerie van Verkeer en Waterstaat, het ministerie van Economische Zaken en het bedrijfsleven samen.

PAL-V
In 2002 is een consortium van ondernemers gestart met de ontwikkeling van de PAL-V. Vorig jaar verstrekte Senter Novem een startkrediet waarna de bouw van het prototype startte. Naar verwachting zal het eerste exemplaar in 2012 beschikbaar zijn. De demonstratie op 27 april is uitgevoerd met een Carver en een gyrocopter die model staan voor de functionaliteiten die in de PAL-V zijn verenigd.

Innovatie overheid en markt
Innovatie van de overheid moet leiden tot meer innovaties uit de markt. Ondernemers krijgen betere kansen om innovatieve producten door te ontwikkelen als zij niet al in een vroegtijdig stadium door ingewikkelde regelgeving worden tegengehouden.

Deze oplossingsgerichte samenwerking tussen overheid en markt moet leiden minder complexe regelgeving en daardoor betere kansen voor innovaties.

Gesnapt zonder vleugels op de A1
Na afloop van de presentatie, toen alle media en genodigden in de bussen waren vertrokken, reden de prototypes via de A1 naar hun stalling. Een nieuwsgierige motoragent van het KLPD bleef de bijzondere voertuigen op de voet volgen met hoogstwaarschijnlijk de gedachte dat hij er over een paar jaar zelf in rijdt en vliegt boven de drukke A1.
Provincie:
Tag(s):