maandag, 16. maart 2009 - 10:54

Informatiebijeenkomst Groeilink Flevoland

Almere

Op donderdag 12 maart vond in De Kemphaan te Almere een informatiebijeenkomst voor snelgroeiende bedrijven plaats.

Wethouder Martine Visser van Economische Zaken was tijdens deze bijeenkomst aanwezig om te netwerken met ondernemers van snel groeiende bedrijven.

Almere is een stad waar het goed wonen, recreëren en werken is. De gemeente Almere is trots op haar bedrijven en er is het gemeentebestuur veel aan gelegen om de bedrijven te ondersteunen in hun ontwikkeling.

Daarom is er speciale aandacht voor de snelgroeiende bedrijven, vooral omdat deze talentvolle ondernemers een grote bijdrage leveren aan de werkgelegenheid.

Snelle groeiers investeren fors meer in innovatie en ontwikkeling dan andere bedrijven. De ondernemers van snelgroeiende ondernemingen zijn de vernieuwers van de Nederlandse economie.

Snelle groeiers in een regio blijken in hoge mate een afspiegeling te zijn van de economische kracht daarvan. Vestiging in steden wordt bepaald door factoren als bereikbaarheid, woonomgeving, strategische ligging, arbeidspotentieel en het kostenniveau.

Almere en de rest van Flevoland profileren zich onder andere met ruimte, die tevens betaalbaar is. De groeiers in onze regio hebben vaak fysieke activiteiten waarvoor ruimte nodig is, zoals bij productiebedrijven en transportbedrijven.

Door de uitstekende bereikbaarheid trekken ook snelgroeiende bedrijven uit andere sectoren naar Flevoland, in het bijzonder uit Amsterdam.

“In deze snelgroeiende bedrijven zal een groot deel van de gewenste groei van de beroepsbevolking moeten plaatsvinden� aldus wethouder Martine Visser; “om de snelgroeiende bedrijven te ondersteunen in de ontwikkeling van hun bedrijf, willen we als gemeente voldoende faciliteiten aanbieden, door onder andere onze dienstverlening nóg verder te verbeteren�.

Verder heeft de gemeente Almere samen met Lelystad, de provincie Flevoland en drie ondernemers het initiatief genomen voor Groeilink Flevoland.

Groeilink Flevoland voorziet in een besloten netwerk van regionale directeuren/eigenaren van snelgroeiende bedrijven waarin uitwisseling van kennis en ervaring wordt georganiseerd en gestimuleerd.
Provincie:
Tag(s):