vrijdag, 10. juli 2009 - 9:49

Kabinet gaat antiterrorismebeleid evalueren

Den Haag

De Commissie Suyver beveelt aan om het pakket aan antiterrorismemaatregelen integraal te gaan evalueren. Bovendien beveelt de commissie aan dit evaluatieonderzoek niet alleen tot de juridische invalshoek te beperken. De ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nemen deze en de andere aanbevelingen over.

De komende periode zal door middel van extern onderzoek antiterrorismewetgeving en de antiterrorismemaatregelen in de uitvoeringspraktijk worden bekeken. Daarbij neemt men aspecten als onderlinge samenhang, legitimiteit en effectiviteit mee. Het streven is het evaluatieonderzoek in 2010 af te ronden.

De Commissie Suyver werd ingesteld in antwoord op de motie Pechtold van 15 november 2007 waarin de regering werd verzocht te bezien op welke wijze een onderzoek naar het Nederlandse antiterrorismebeleid het beste kon worden vormgegeven.
Provincie:
Tag(s):