donderdag, 24. september 2009 - 10:30

Kinderen mogen weer herrie maken op schoolplein

Den Haag

Mensen die zich storen van geluid van kinderen van scholen, kunnen vanaf januari 2010 niet meer klagen over geluidsoverlast.

De Tweede Kamer heeft daarvoor de geluidsnormen voor basisscholen en kinderdagverblijven aangepast. De Tweede Kamer wil dat bij het bepalen van de geluidsbelasting geen rekening meer hoeft worden gehouden met het geluid afkomstig van spelende kinderen op en bij scholen of kinderdagverblijven.

Aanpassing van de regels is ingegeven door het maatschappelijk belang dat basisscholen en kinderdagverblijven vervullen.

In het activiteitenbesluit zijn de geluidsnormen voor instellingen vastgelegd. Op dit moment zijn alleen regels vastgelegd voor het stemgeluid van personen op een terrein van een inrichting – zoals basisscholen en kinderdagverblijven – als dit wordt omsloten door bebouwing.

Bij een niet-omsloten buitenterrein van een inrichting wordt nu al een uitzondering gemaakt voor stemgeluid. In de nieuwe regelgeving wordt nu ook een uitzondering gemaakt voor alle schoolpleinen en terreinen bij kinderdagverblijven. Het stemgeluid op deze plekken mag dan in alle gevallen (dus bij omsloten én andere buitenterreinen) buiten beschouwing worden gelaten.

Bij basisonderwijs wordt een uitzondering gemaakt voor de periode vanaf een uur voor aanvang van het onderwijs tot een uur na beëindiging van het onderwijs. Bij kinderdagverblijven geldt de uitzondering tijdens openingstijden.

In het bestemmingsplan kan een gemeente locaties vastleggen welke locaties de gemeente geschikt acht voor vestiging van nieuwe basisscholen en kinderdagverblijven.
Provincie:
Tag(s):