maandag, 11. mei 2009 - 14:36

Leenherenpolder wordt natte natuur

Hoeksche Waard

De Dienst Landelijk Gebied van het ministerie van LNV koopt in opdracht van de provincie de Leenherenpolder in de Hoeksche Waard. Het gaat om 188 hectare aan de oostkant van de Spuimonding aan het Haringvliet.

De polder wordt ingericht als nat getijdengebied met mogelijkheden voor recreatie. De overdracht vindt plaats op 14 mei.

Dit Deltanatuurgebied wordt volgens Gedeputeerde Joop Evertse zo ingericht dat mensen er kunnen recreëren en er van kunnen genieten. "Natuur is niet iets waar een hek omheen staat. Er komen fiets- en wandelpaden, viswater en een speelbos voor kinderen!"

De Leenherenpolder wordt ingericht als een landschap waar eb en vloed elkaar afwisselen en waar kreken en geulen veel vogelsoorten gaan herbergen. Met de aankoop van de Leenherenpolder ontstaat samen met de Korendijkse slikken en, op termijn, de Beningerwaard en Zuidoord aan de overkant van het Spui, een groot getijden gebied. Dit leefgebied, een biotoop voor zeldzame en kwetsbare dieren en planten wordt ongeveer net zo groot als het eiland Tiengemeten. Dit voormalige agrarische eiland in het Haringvliet is in 2007 ingericht als natuurgebied.

Deltanatuur is een onderdeel van de provinciale Ecologische Hoofdstructuur. In dit deel van Zuid-Holland ontstaat een aaneenschakeling van oeverlanden tussen de Biesbosch en de Noordzee. De gebieden dragen bij aan het herstel van verdwenen natuurschoon. Ze zijn toegankelijk voor publiek.

Met de eigenaar en de pachters van de Leenherenpolder is onlangs overeenstemming bereikt. Zij verhuizen na de overdracht naar een agrarisch ruilbedrijf binnen de gemeente Korendijk.
Provincie:
Tag(s):