dinsdag, 13. oktober 2009 - 9:39

Meer aandacht voor slachtoffers economische delicten

In opdracht van het politie programma Financieel Economische Criminaliteit (FinEC) heeft de Universiteit van Tilburg een onderzoek gedaan naar de impact van diverse vormen van financieel-economische criminaliteit op de slachtoffers

Uit het onderzoek blijkt ondermeer dat deze vormen van criminaliteit, evenals bij bijvoorbeeld geweldsmisdrijven, bij slachtoffers enorme persoonlijke drama's kunnen veroorzaken. De vergroting van aandacht voor slachtoffers van financieel-economische criminaliteit lijkt, zeker op grond van de ernst en de mogelijke gevolgen, alleszins gewenst en gerechtvaardigd te zijn.


Naast financiële schade leiden criminaliteitsvormen als fraude en oplichting ook tot forse emotionele problemen, soms zo erg dat psychiatrische behandeling geïndiceerd is. Ondermeer verliezen slachtoffers het vertrouwen in andere mensen en ontwikkelen ze een negatief zelfbeeld.

Met de onderzoeksresultaten wil het programma FinEC zowel binnen de politie als bij partners de urgentie rond preventieve en repressieve aanpak van deze delictsvormen verhogen.
Provincie:
Tag(s):