donderdag, 16. april 2009 - 9:02

Milieueffecten Claudius Prinsenlaan in kaart gebracht

Breda

Omdat er bij de gebiedsontwikkeling Claudius Prinsenlaan sprake is van een stadsproject van behoorlijke omvang, is besloten om een milieueffectrapport te laten opstellen. In dat rapport wordt ondermeer in bekeken wat de verkeers- en milieueffecten zijn van de nieuwe voorzieningen die in het gebied tussen de binnenstadssingel en de zuidelijke rondweg gebouwd worden en wat daarvoor de beste verkeersmaatregelen zijn.

Zo moet er in het milieueffectrapport (MER) een overzicht komen te staan van de verkeerskundige knelpunten op de Claudius Prinsenlaan en hoe die in de nieuwe situatie worden opgelost. Daarnaast moet er een beschrijving in staan van de gevolgen voor het lokale woon- en leefmilieu, waarbij aspecten als gezondheid, luchtkwaliteit, geluid en veiligheid aan de orde komen. Bovendien moet gekeken worden naar de randvoorwaarden die voortvloeien uit het Bredase klimaatprogramma, met bijzondere aandacht voor de zorginstellingen in het gebied waar het om gaat.

Tenslotte moet er in het effectrapport straks een publieksvriendelijke samenvatting staan met overzichtelijk kaartmateriaal.
Op basis van de nu vastgestelde richtlijnen zal de komende tijd worden gewerkt aan het milieueffectrapport zelf.
Provincie:
Tag(s):