zaterdag, 7. maart 2009 - 0:07

Minder oliemorsingen in Rotterdamse haven

Rotterdam

Het aantal oliemorsingen in de Rotterdamse haven is het afgelopen jaar afgenomen van 289 (2007) naar 193 vorig jaar. De meeste morsingen vinden plaats tijdens het bunkeren van brandstof en zijn kleiner dan 250 liter.

Vijftien jaar geleden was dit aantal nog 600. Bij deze morsing werd 20 kuub water verontreinigd. Dat was het jaar daarvoor nog 313 kuub maar dat had alles te maken met het ongeluk in de 8ste Petroleumhaven. Op 18 januari 2007 vernietigde het containerschip CMA-CGM Claudel toen een oliesteiger van de Maasvlakte Olie Terminal.

De bunkeroverslag is de afgelopen vijftien jaar sterk toegenomen van 8 naar 13 miljoen ton. Havenmeester Jaap Lems schrijft de sterke teruggang van het aantal morsingen toe aan een strikt nalevingbeleid, iedere morsing wordt geverbaliseerd; een intensief meld- en controleregime van bunkeroperaties; een intensief doen naleven van de internationale ‘ship-to-shore-safety checklists’. Het gevolg van dit alles is mede dat de kwaliteit van de waterbodem van de haven aanzienlijk is verbeterd. Nog maar vijf procent van de baggerspecie is verontreinigd. In 1986 was dit nog 75 procent.
Provincie:
Tag(s):