vrijdag, 12. juni 2009 - 19:43

Officiële benoeming waterambassadeurs

Oosterbeek

De winnaars van de fotowedstrijd ‘Stilstaan bij water’ worden maandag 15 juni 2009 officieel benoemd als ambassadeur van het waterproject van hun keuze. Wethouder D. van Uitert prijst hiermee Mevrouw P. Arkesteijn, mevrouw A. de Haan-Wiedemeijer en mevrouw M. Mintjes voor hun mooie inzendingen met het thema water.

De projectideeën waar de prijswinnaars uit kunnen kiezen, zijn ontstaan tijdens het maken van de Watervisie. Deze visie geeft aan waar de gemeente Renkum naar toe wil met water in de breedste zin op korte en lange termijn. Er is voor deze projecten gekozen omdat zij met een kleine extra inspanning op korte termijn gerealiseerd kunnen worden. Het zijn ideeën die voor iedereen zichtbaar kunnen zijn en waardoor water van dichtbij kan worden beleefd.

De waterambassadeurs kunnen bijvoorbeeld meedenken over type maatregelen, beeldkwaliteit en belevingswaarde. Ook ontvangen zij een nieuwsbrief of voortgangsrapportage, worden zij genoemd als de ambassadeur van het project en worden zij uitgenodigd voor de oplevering van ‘hun’ project.
Provincie:
Tag(s):