woensdag, 29. april 2009 - 8:33

Officiële lintjesregen van start

Utrecht

Eén dag voor de officiële lintjesregen hebben Burgemeester Elzenga van Veenendaal en Burgemeester Swillens van Wijk bij Duurstede uit handen van de Commissaris van de Koninging te Utrecht, de heer R.C. Robbertsen de versierselen behorende bij Ridder in de Orde van Oranje Nassau mogen ontvangen.

Ook de provinciesecretaris, de heer Sietsma kreeg de versierselen uitgereikt.

Alle drie de heren hebben de onderscheiding gekregen voor hun uitzonderlijke maatschappelijke verdiensten. Burgemeester Elzenga werd geroemd vanwege zijn inzet op het gebied van cultuur, zijn onbezoldigd voorzitterschap van het Antonius Ziekenhuis te Sneek en zijn lidmaatschap van de Raad Binnenlands Bestuur. Burgemeester Swillens heeft zich vooral ingezet op het gebied van Openbare Orde en Veiligheid en voor Rampen- en Crisisbestrijding op een wijze die veel verder gaat dan van een burgemeester mag worden verwacht. Dhr. Sietsma is naast zijn werk voor de provincie Utrecht voornamelijk als vrijwilliger actief op muzikaal, kerkelijk, maatschappelijk en politiek terrein. Zo is hij al 28 jaar kerkorganist bij de Gereformeerde Kerk in Ermelo.

Na de uitreiking van de versierselen, die plaatsvond in Paushuize te Utrecht, werd er met bekenden en familieleden nog een toost uitgebracht.

Woensdag, een dag voor Koninginnedag, zullen in veel gemeenten tientallen mensen traditionele worden geridderd.
Provincie:
Tag(s):