woensdag, 27. mei 2009 - 18:53

OM in hoger beroep tegen uitspraak politierechter

Den Haag

Tegen de uitspraken die gisteren zijn gedaan op de themazitting ‘agressie en geweld tegen personen met een publieke taak’ gaat het Openbaar Ministerie Amsterdam (OM) in beroep.

De politierechter heeft gisteren in alle zaken met een dubbele strafeis weliswaar een hogere straf opgelegd dan zij in normale situaties zou hebben gedaan, maar een nuancering aangebracht tussen belediging, mishandeling en bedreiging van agenten en die van ambulancebroeders. Volgens de politierechter hoort omgaan met agressieve personen en met angstaanjagend gedrag bij het werk van de politie. Dat is een groot verschil met bijvoorbeeld een ambulancemedewerker, aldus de politierechter. Met deze motivering heeft zij een lagere straf opgelegd dan geëist.

Het OM is het hier niet mee eens. Verbaal en fysiek geweld tegen alle personen met een publieke taak moeten even zwaar worden bestraft, ongeacht of het om een politieman of ambulancebroeder gaat. In beide gevallen wordt het slachtoffers immers ernstig gehinderd om zijn publieke taak uit te oefenen. Dit is een uitvoering van beleid dat al in 2006 door het college van procureurs-generaal in Den Haag is ingezet. Het OM vraagt daarom om een hoger rechterlijk oordeel.
Provincie:
Tag(s):