donderdag, 23. juli 2009 - 18:04

Onderzoek naar dood Tano Jansen

Apeldoorn

Het rechercheonderzoek naar de dood van Tano Jansen, wiens lichaam werd aangetroffen in een zeecontainer, is nog in volle gang. De politie doet nogmaals een dringend beroep op mensen die meer informatie kunnen verschaffen over de dood van de 16-jarige Apeldoorner om zich te melden bij de politie.

Er zijn tot nu toe diverse tips binnengekomen en onderzocht, maar de politie vermoedt dat nog niet iedereen die mogelijk meer afweet van wat zich bij de container heeft afgespeeld en waarom, zich bij de politie heeft gemeld.

Dinsdagmiddag 23 juni is het lichaam van Tano Jansen aangetroffen in een zeecontainer op een stuk braakliggend terrein op bedrijventerrein De Ecofactorij in Apeldoorn. De jongen werd sinds zondag 21 juni vermist. Omdat het lichaam onder verdachte omstandigheden werd aangetroffen, stelde de politie ter plekke direct een uitvoerig technisch onderzoek in. Ook nadat de zeecontainer woensdag 24 juni is weggehaald, is deze nader onderzocht.

Op 23 en 24 juni zijn vijf jongeren aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van de jongen. Het gaat om een minderjarig meisje, een minderjarige jongen, twee jongens van 18 en een jongen van 19 jaar. Allen zijn afkomstig uit Apeldoorn. Het minderjarige meisje heeft uit eigen beweging de politie informatie verstrekt die heeft geleid tot de ontdekking van het lichaam van Tano.

Vrijdag 26 juni zijn vier van de vijf jongeren voorgeleid bij de Rechter-commissaris in Zutphen. Het minderjarige meisje werd op 26 juni door de officier van justitie in vrijheid gesteld, maar zij is nog wel verdachte in deze zaak. De Raadkamer heeft de hechtenis van de vier jongens op 9 juli met 30 dagen verlengd. Zij worden verdacht van wederrechtelijke vrijheidsberoving met de dood ten gevolge.

Alle verdachten zijn uitvoerig verhoord. Ook zijn verklaringen afgenomen van diverse getuigen. In aanvulling hierop heeft de politie een uitgebreid technisch en tactisch onderzoek ingesteld. Het beeld wat hier tot nu toe uit naar voren komt, is dat de vier jongens Tano op zondagmiddag 21 juni hebben opgesloten in de zeecontainer. Hierna zijn zij weggegaan, en een paar uur later teruggekomen, met het minderjarige meisje. Bij het
open maken van de container bleek er een brand te hebben gewoed in de container. De verdachten ontkennen allen enig aandeel te hebben in de brand die in de container heeft gewoed.

Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) heeft het lichaam van Tano uitgebreid onderzocht en concludeert dat Tano om het leven gekomen is door koolmonoxidevergiftiging, als gevolg van een brand die gewoed heeft in de container. Er zijn op zijn lichaam geen sporen aangetroffen van ernstige mishandelingen. De arts-patholoog heeft geen brandwonden op het lichaam van Tano aangetroffen.

Naast de verklaringen die zijn afgelegd met betrekking tot de dood van Tano Jansen, hebben enkele van de verdachten ook verklaringen afgelegd over andere strafbare feiten. Het gaat hierbij om diefstallen en brandstichtingen die zij hebben gepleegd in de dagen voorafgaand aan hun aanhouding, ondermeer in de Maten. Ook deze strafbare feiten worden meegenomen in het onderzoek.
Provincie:
Tag(s):