dinsdag, 17. maart 2009 - 18:57

Opschoonochtend gemeente Goes

Goes

Op vrijdagochtend 20 maart start in het clubgebouw van het Zeeuws Jeugdcircus Hogerop (Bergweg 41, Goes) de gemeentelijke opschoonochtend in Goes Oost.

Ongeveer 90 leerlingen van drie middelbare scholen in deze wijk - Pontes (locaties Bergweg en Van Dusseldorpstraat) en het Ostrea Lyceum, beginnen dan samen met gemeenteraadsleden E.M. van Waveren-van der Veen (CDA), drs. J. de Bat (CDA), H.W. Hoogerland (PvdA) en H.H. Bouma (SGP/ChristenUnie) aan het opruimen van al het zwerfafval in de omgeving van bovengenoemde onderwijsinstellingen.

Ook wijkbewoners zijn gevraagd hun schoonste beentje voor te zetten deze morgen. De Werkgroep Wijkbelangen Goes-Oost verricht zo halverwege de actie een kleine wijkschouw.

De gemeentelijke opschoonochtend in Goes Oost wordt georganiseerd in het kader van de landelijke opschoondag op zaterdag 21 maart 2009, een initiatief van het Ministerie van VROM, VNO-NCW en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Doel van deze dag is de leefomgeving zichtbaar en meetbaar schoner te maken door het opruimen van het zwerfafval.
Provincie:
Tag(s):