woensdag, 14. januari 2009 - 19:30

Plan ontdekkingseiland Delfzijl Noord uitgewerkt

Delfzijl

Het college stelt de raad voor om een bedrag van € 6000,- beschikbaar te stellen voor het maken van een ontwerp en uitvoeringsplan van een educatief ontdekkingseiland in Delfzijl Noord. Halverwege 2008 is door het wijkplatform Delfzijl Noord het wijkplan Delfzijl Noord gepresenteerd.

Een onderdeel in dit wijkplan is het realiseren van het educatief ontdekkingseiland in het toekomstige Vestingpark. Met het beschikbaar stellen van het bedrag kan door een extern bureau een planuitwerking worden voorbereid, in nauw overleg met de wijkbewoners en scholen. De bedoeling is dat het plan (definitief ontwerp) medio 2009 gereed is.

Het eiland is in het najaar 2008 ook inzet geweest voor deelname aan ‘’het beste buurtplan’’, een landelijke actie, geïnitieerd door de NCRV.
Provincie:
Tag(s):