maandag, 22. juni 2009 - 21:26

Politieke onrust na sluiting "Blowboot"

Almere

Binnen de Almeerse raad is onrust ontstaan rond de sluiting van de "Blowboot" die in de gracht bij het Festivalplein ligt aangemeerd.

De drijvende coffeeshop werd afgelopen donderdag op last van burgemeester Jorritsma gesloten na een landelijke actie van de politie. Hierbij werden ook diverse huiszoekingen gedaan om na te gaan of de hele handel wel volgens de regels gaat. Bij één van de werknemers van de Blowboot werd een grote hoeveelheid softdrugs gevonden die bedoeld was voor de verkoop op de boot.

Volgens de politie was deze hoeveelheid veel groter dan de 500 gram die coffeeshops in voorraad mogen hebben, de uitbater zegt deze hoeveelheden nodig te hebben vanwege de grote vraag naar softdrugs.

Voortrekker in de discussie is D-66, die graag wil weten of de sluiting wel gerechtvaardigd is. "Als sprake is van ernstige strafbare feiten, in de zin van een grootschalig drugsnetwerk en van vermogensdelicten, dan steunt D66 het stadsbestuur van harte in de gekozen aanpak. Maar er zijn steeds meer berichten dat er bij de blowboot niets anders gebeurt dan bij andere coffeeshops, als het gaat om het op voorraad hebben van softdrugs."

Volgens de Democraten "wijkt bevoorrading van de blowboot niet af van de gangbare praktijk bij andere coffeeshops. Als dat zo is, dan zou sprake kunnen zijn van een verkapte lokale inperking van het gedoogbeleid rondom softdrugs." Verder vindt de partij "dat hele gedoogbeleid natuurlijk een gedrocht is. Je mag wel softdrugs kopen, maar de verkoper mag ze niet inkopen. Moet je je voorstellen, dat dit voor een schoenenwinkel zou gelden, of voor een slijterij. Te zot voor woorden, maar blijkbaar de enige manier om het gebruik van softdrugs legaal te laten zijn. Maar als het gedoogbeleid nu onder druk zou komen staan, door een individuele coffeeshop-eigenaar aan te pakken op iets wat zijn collega’s elders op dezelfde manier doen, dan zou ik dat heel kwalijk vinden.� aldus raadslid Cocky Kuipers.

“Er komen per dag zo’n 900 klanten bij de boot, en het is in Stad de enige plek waarvan we zeker weten dat ze alles goed registreren en niet aan minderjarigen verkopen. Met de sluiting zijn die honderden klanten nu aangewezen op clandestiene alternatieven, op de straat dus. Wat mij betreft zeer onwenselijk. D66 Almere vindt al jaren dat ieder stadsdeel tenminste één gereguleerde coffeeshop moet hebben, juist om de verkoop van softdrugs goed te laten verlopen.�

Of de partij nog voor de zomer de gewenste duidelijkheid krijgt van het stadsbestuur is niet duidelijk, in ieder geval wil zij voor het reces een gesprek met burgemeester Jorritsma.
Provincie:
Tag(s):