woensdag, 11. maart 2009 - 8:19

Provincie verantwoordelijk voor Gelderse luchtvaartterreinen

Vanaf 1 juli 2009 is de provincie bevoegd gezag voor de niet-nationale burgerluchtvaartterreinen.In Gelderland gaat het om de vliegvelden Teuge, Terlet en Malden; 18 helikopterterreinen bij bedrijven en ziekenhuizen; en 15 terreinen met lichte motortoestellen en zweeftoestellen.

Het militaire luchtvaartterrein Deelen, inclusief de zweef- en deltavliegers, blijft een verantwoordelijkheid van Defensie. Aan- en uitvliegroutes vallen onder het gezag van het Rijk.

De nieuwe rol van de provincie wordt vastgelegd in een Gelders beleidskader: de notitie Omgevingsbeleid luchtvaartterreinen. Gestart wordt met regioverkenningen. Initiatieven worden overwogen om de bereikbaarheid vanuit Gelderland (en omgekeerd) van de luchthavens Weeze en Lelystad voor wegverkeer en met het openbaar vervoer te verbeteren.

Het uitbreiden van het aantal helikopterterreinen is in beginsel alleen denkbaar op regionale bedrijventerreinen.

De provincie gaat binnenkort met de betrokken partijen overleg voeren.
De decentralisatie naar de provincies is onderdeel van de wet ‘Regelgeving Burgerluchthavens en Militaire Luchthavens� die op 18 december 2008 van kracht werd.
Provincie:
Tag(s):