donderdag, 9. april 2009 - 16:23

PvdA kritisch over gebruik isoleercel

Den Haag

Nederland is koploper bij het gebruik van de isoleercel. PvdA Tweede-Kamerlid Lea Bouwmeester vindt dat separatie alleen mag worden ingezet als aller-allerlaatste redmiddel: Plaatsing in een isoleercel is een zeer ingrijpende ervaring.

Uit deze week geopenbaarde cijfers blijkt dat Nederland koploper is bij het toepassen van dwang en drang, met name bij het gebruik van de isoleercel. Hier wordt te vaak en te lang gebruik van gemaakt. Bovendien heerst er volgens de PvdA onduidelijkheid over de werkwijze van de inspectie: deze heeft geen zicht op het aantal mensen en de duur dat deze mensen worden geplaatst in een isoleercel.

Het gaat volgens Bouwmeester om kwetsbare mensen die geen keuze hebben en waarvoor plaatsing in een isoleercel een ingrijpende ervaring is. Bovendien wordt met opsluiten wordt de achterliggende oorzaak van het probleem niet weggenomen Wat de PvdA betreft mag gebruik van de isoleercel alleen als aller-allerlaatste redmiddel worden ingezet.

Bouwmeester: 'Minister Klink moet de regie nemen en zijn ambitie verhogen bij het terugdringen van dwang en drang. Hij moet zorgen voor actief toezicht, voor én tijdens de periode in de isoleercel'.

Bouwmeester vraagt de Minister te zorgen dat instellingen voor komend jaar dwang en drang met 50 procent terugdringen. Daarnaast eist de PvdA dat de Inspectie actief gaat toezien op gebruik van dwang en drang voor en tijdens deze periode, en op een transparantie wijze verantwoording aflegt.

Tot slot wijst Bouwmeester erop dat er een cultuurverandering nodig is om het gebruik van de isoleercel terug te dringen: Op alle niveaus en afdelingen van de instellingen.
Provincie:
Tag(s):