woensdag, 28. januari 2009 - 14:15

Regiotram gaat rijden op Kamperlijn

Zwolle/Kampen

Op de Kamperlijn, de treinverbinding tussen Zwolle en Kampen, rijdt in 2012 een elektrische Regiotram. Dit hebben de provincie Overijssel, de gemeenten Zwolle en Kampen en Prorail woensdag 28 januari bekend gemaakt.

De Regiotram rijdt ieder kwartier tussen Zwolle en Kampen. Naast de stations in beide gemeenten kunnen reizigers ook in- en uitstappen bij de nieuw te realiseren haltes aan de Veerallee, Voorsterpoort, Stadshagen, Werkeren en Kampen-Oost.

Provinciale Staten en de gemeenteraden van Zwolle en Kampen nemen naar verwachting in het voorjaar van 2009 een definitief besluit over het voorstel van de colleges van GS en B&W.

Schoon en comfortabel
De Regiotram is iets groter, comfortabeler en sneller dan een echte stadstram. De Regiotram kan 100 km/uur rijden, terwijl een gewone tram maximaal 70 km/uur rijdt. De Regiotram kan daardoor zowel in de stad rijden en ook de afstand tussen Zwolle en Kampen snel overbruggen.

Deze vervoerswijze biedt volgens Gedeputeerde Staten van Overijssel en de colleges van Burgemeesters en Wethouders Zwolle en Kampen meer voordelen dan de huidige trein. De frequentie kan omhoog van twee keer naar vier keer per uur, waardoor de aansluiting van de tram op ander openbaar vervoer (bus en trein) in Kampen en Zwolle verbetert.

Daarnaast is een elektrische tram stiller en schoner dan een dieseltrein of dieseltram. Tevens nemen de haltes van een tram weinig ruimte in beslag, waardoor ze goed inpasbaar zijn in de omgeving. Door de uitbreiding van het aantal haltes verbetert de bereikbaarheid van de diverse wijken en kantorenlocaties in Zwolle en Kampen.

Naast de Regiotram met zes haltes is er ook nog een rechtstreekse verbinding tussen Kampen en Zwolle via de Hanzelijn. De Hanzelijn rijdt in 2012 twee maal per uur via het nieuwe station Kampen-Zuid. De combinatie Regiotram en Hanzelijn zorgt zo voor een hoogfrequente railverbinding tussen beide steden.

Tijdspad en kosten
De plannen voor de Regiotram worden in 2009 verder uitgewerkt. Hierbij gaat het om het ontwerp van de haltes, de infrastructuur en de aanbesteding van het vervoer. Dit alles wordt in nauwe samenspraak met de inwoners van Zwolle en Kampen opgepakt.

Naar verwachting kan in de tweede helft van 2010 de schop in de grond voor de uitvoering van de plannen. De totale kosten voor de bouw van de infrastructuur, elektrificatie en haltes bedragen ruim 16 miljoen euro. De provincie neemt hiervan bijna 13 miljoen euro voor haar rekening en de gemeenten Zwolle en Kampen respectievelijk 2 miljoen euro en 1 miljoen euro.

Samenwerken
De Regiotram is een samenwerkingsproject van de provincie Overijssel, de gemeenten Zwolle en Kampen en ProRail. De provincie Overijssel is regisseur van het regionaal openbaar vervoer in West-Overijssel en opdrachtgever van de exploitatie van de verbinding tussen Zwolle en Kampen.

De gemeenten Zwolle en Kampen zijn verantwoordelijk voor de haltes. De infrastructuur, de beveiliging en het beheer vallen onder de verantwoordelijkheid van ProRail.
Provincie:
Tag(s):