woensdag, 8. juli 2009 - 21:03

St. Janstraat profiteert van project ‘Wonen Boven Winkels’

Breda

Woensdag heeft wethouder van Yperen van Volkshuisvesting het pand St. Janstraat 17/17a, het eerste pand dat dit jaar opgeknapt is met een stimuleringsbijdrage uit het project ‘Wonen boven winkels’, officieel in gebruik genomen. Er is een stimuleringssubsidie van € 10.000,- toegekend voor deze verbetering.

In de binnenstad zijn 64 kansrijke panden aangewezen die geschikt zijn om het wonen boven winkels te ontwikkelen. De eigenaren van deze panden zijn benaderd. Zij krijgen de mogelijkheid te laten bepalen of hun pand geschikt is voor bovenbewoning. Ook is er de mogelijkheid om nog dit jaar zespanden versneld geschikt te maken. Per pand is er een maximale stimuleringsbijdrage van € 10.000,- beschikbaar.

Het pand St. Janstraat 17a is dus het eerste pand dat binnen het project ‘Wonen boven winkels’ en met deze stimuleringsbijdrage opgeleverd wordt.

De Gemeente Breda hecht veel belang aan de kwaliteit van de binnenstad. Door het bewoonbaar maken van bovenwoningen te stimuleren vergroot de gemeente de leefbaarheid van het centrum.
Met het opknappen van leegstaande ruimten boven winkels en aanverwante bedrijfsruimten wordt niet alleen de uitstraling van de individuele panden versterkt, maar ook dat van het gehele historische centrum. De toename van het aantal bewoners bevordert bovendien de veiligheid en maakt het woon- en leefklimaat in de binnenstad aangenamer.
Provincie:
Tag(s):