donderdag, 16. april 2009 - 17:48

Subsidie en oorkonde voor 't Groene Net

Sittard

Wethouder Ruud Guyt van Sittard-Geleen heeft donderdag uit handen van minister Maria van der Hoeven van Economische Zaken een duurzaamheidsoorkonde en ruim € 800.000,- subsidie ontvangen. Dit geld wordt gebruikt voor de ontwikkeling van het energieproject “’t Groene Net�.

In dit project wordt industriële restwarmte en warmte van de biomassacentrale BES gebruikt voor de verwarming of koeling van een aantal nieuwbouw- en renovatie projecten in Sittard-Geleen. In eerste instantie kunnen 2.000 tot 3.000 woningen en ruim 100.000 m2 kantoorruimte worden verwarmd of gekoeld. De in de gemeente aanwezige restwarmte is uiteindelijk op termijn zelfs voldoende om de centra van Sittard en Geleen te voorzien van energie.

Een van de eerste gebouwen die energie van dit netwerk zal gaan ontvangen is de Dobbelsteen locatie waarin de nieuwbouw van commerciële functies, het gemeentelijk bestuurscentrum, culturele functies en de Hogeschool Zuyd zal worden gerealiseerd.

De gemeente is in overleg met woningcorporatie ZO Wonen, de provincie Limburg en een private partij voor participatie in het project ’t Groene Net. Het project is zeer uniek voor Nederland. De op Chemelot actieve bedrijven zoeken onder aanvoering van USG (een samenwerkingsverband van DSM en SABIC dat in de energie behoeften op Chemelot voorziet) naar de beste mogelijkheden om deze warmte ook voor toepassingen buiten de bedrijfslocatie te ontsluiten. Er wordt gebruik gemaakt van bestaande aanwezige restwarmte, die via een ondergronds leidingsysteem wordt gedistribueerd naar de energiegebruikers in de gemeente.

Met een absorptiewarmtepomp kan de warmte omgezet worden in koude. Naast de lagere energiekosten hebben de energiegebruikers het voordeel dat de woningen en gebouwen installatie-arm zijn en daardoor meer ruimte hebben en veilig zijn door het ontbreken van gasleidingen. Daarnaast zijn er bijvoorbeeld geen CV-ketels nodig waardoor ook nog bespaard kan worden op onderhoudskosten.

Het project geeft ook een impuls aan de werkgelegenheid. Voor de aanleg van het distributiesysteem is 150 tot 200 manjaren arbeid nodig. Uiteindelijk zal het energiebedrijf werkgelegenheid gaan bieden aan ca. 5 tot 10 personen. De totale investeringen bedragen uiteindelijk 20 tot 25 miljoen euro. Ook de mogelijkheden voor energielevering buiten de gemeente worden bekeken.
Provincie:
Tag(s):