dinsdag, 22. december 2009 - 22:41

Subsidie voor Stedelijk Museum Coevorden

Coevorden

De binnenstad van Coevorden ondergaat momenteel een grondige verbouwing, met als kloppend hart het Stedelijk Museum Coevorden. Op advies van de gebiedscommissie Zuidoost Drenthe hebben Gedeputeerde Staten van Drenthe besloten om financieel bij te dragen aan de metamorfose van het Stedelijk Museum. Het Museum gaat een prominente rol spelen in de ontdekking van de cultuurhistorie van de stad Coevorden, of om met de woorden van gedeputeerde Munniksma te spreken: ‘Coevorden is het fundament van Drenthe, de enige Drentse stad met een kasteel, ontstaan vanuit een motte. Die geschiedenis verdient een Stedelijk Museum!’

Het vernieuwen van het Museum past bij het promoten van Coevorden als vestingstad, waardoor het gebied een toeristische impuls krijgt. Onderdeel van de metamorfose van het Stedelijk Museum is de verbouw van het Arsenaal, het pand waarin het Museum gevestigd is. Daarnaast wordt de klimaatbeheersing aangepast. Voor het behoud van de objecten wordt de ingang verplaatst naar de voorzijde van het gebouw. Door deze verplaatsing wordt het Museum samen met de Openbare Bibliotheek veel zichtbaarder gemaakt. Het is de bedoeling dat het Stedelijk Museum Coevorden een belangrijk regionaal museum wordt, waar informatie, kennis en materiaal over Coevorden als eerste unieke vestingstad in de provincie Drenthe wordt verzameld, onderzocht, beheerd en onderhouden. De blikvanger van het Museum is de maquette van de Stad Coevorden zoals die er in de 19e eeuw uitzag. De realisatie van het Masterplan maakt het mogelijk de collectie van het Museum te verbinden met de actualiteit: archeologische vondsten die gedaan worden tijdens het bouwrijp maken van de grond worden tentoongesteld in het Museum.

In juli 2010 wordt een start gemaakt met de vernieuwing van het Stedelijk Museum Coevorden, verwachte einddatum is september 2011. De provincie Drenthe draagt 455.000 euro bij, waarvan 303.000 euro Europese middelen. Dit is 50% van de totale projectkosten.
Provincie:
Tag(s):