maandag, 22. juni 2009 - 16:48

Surveillances Veerse Meer weer van start

Veerse Meer

Sinds dit weekend zijn de surveillances rond het Veerse Meer weer van start gegaan.In samenwerking met tien instanties wordt zo overlast voor recreanten en omwonenden voorkomen.Sinds een aantal jaren vinden deze extra surveillances zomers in de avond, nacht en weekenden plaats.

Doordat alle partijen enthousiast zijn over het effect van de samenwerking is die ook dit jaar weer door alle partijen aangegaan.

Betrokken zijn de gemeenten Veere, Goes, Middelburg, Noord-Beveland, de Regiopolitie Zeeland, de KLPD afdeling Waterpolitie, Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat, Federatie Sportvisserij Zuid-West en waterschap Zeeuwse Eilanden. Nieuw dit jaar is de intensievere samenwerking tussen de mensen op de boot (er surveilleert zowel een boot van de waterpolitie als ook een boot van het waterschap) en die in de surveillanceauto.

De surveillances worden vooral ingezet om de preventieve werking. De doelstelling is om overlast te voorkomen en nadrukkelijk niet om toeristen weg te jagen of ongastvrij over te komen. Zo wordt er in het begin van de avond vaak een praatje gemaakt met mensen waarvan het lijkt of ze bijvoorbeeld op een parkeerterrein willen overnachten om hen voor te lichten over de regels in Nederland met betrekking tot ‘wild’ kamperen. De politieagenten en buitengewoon opsporingsambtenaren die de surveillances uitvoeren weten vaak op welke campings nog plaats is en verwijzen mensen daar naartoe.

Verdere overtredingen die de teams vaak tegenkomen zijn open vuur, baldadigheid, crossen, harde muziek, vernielingen, wild- en visstroperij, dealen van drugs, dumpen van afval, diefstallen, te hard varen of buiten de afgebakende gebieden varen van waterscooters of snelle motor-boten.

De extra surveillances zijn in 2003 op initiatief van het waterschap gestart omdat er veel klachten waren bij bewoners en bedrijven rondom het Veerse Meer. In die tijd werd er veel geklaagd over drugsdealen op de parkeerplaatsen bij diverse horecagelegenheden en wild kamperen kwam ook veel voor. In de loop der jaren zijn steeds meer gemeenten, politie-eenheden en an-dere organisaties betrokken geraakt bij de surveillances.

Als neveneffect heeft de samenwerking ook een goed effect op samenwerking tussen de deelnemende organisaties in de rest van het jaar. Bovendien heeft het waterschap de afgelopen jaren veel positieve reacties gekregen over de surveillances en de afname van overlast in het gebied.
Provincie:
Tag(s):