woensdag, 14. januari 2009 - 8:39

Uitbreiding kermisterrein naar omgeving Spuistraat

Vlissingen

Het college van B&W heeft besloten om bij wijze van proef het terrein voor
de kermis in 2009 uit te breiden naar de Spuistraat en de Oude Markt.Spreiding van de kermis over een groter deel van de binnenstad creëert meer loop in het centrum, met name in het gebied rond De Fonteyne.

Om de proef te laten slagen is het van belang de juiste kermisattracties aan te trekken. Daarom heeft het college besloten de kermis en nakermis 2009 onderhands te verpachten. Dit betekent dat de gemeente bepaalt welke exploitant waar komt te staan. De proef wordt eind 2009 geëvalueerd.

De kermis in Vlissingen vindt plaats van 17 t/m 26 juli 2009. De nakermis is gepland van 29 juli t/m 11 augustus 2009. Het kermisterrein beperkte zich tot nu tot het Bellamypark, de Nieuwendijk, het De Ruyterplein, de Zeilmarkt en het Arsenaalplein. Om meer loop in de stad te creëren wordt dit gebied nu als proef uitgebreid met de Spuistraat en de Oude Markt.

De uitbreiding van het kermisterrein moet een bijdrage leveren aan de economische bedrijvigheid in Vlissingen en past in het plan van aanpak voor de binnenstad.

Voor omwonenden en ondernemers in het nieuwe kermisgebied organiseert de gemeente binnenkort een informatieavond.
Provincie:
Tag(s):