dinsdag, 24. maart 2009 - 20:34

Uitbreiding van Penitentiare Inrichting Almere-Buiten

Almere

Het college heeft ingestemd met de uitbreiding van Penitentiaire Inrichting Almere-Binnen (PIA) met een Forensische Verslavingskliniek met landelijke functie.

De uitbreiding vindt plaats op het terrein van PIA, gelegen op bedrijventerrein De Vaart.

Forensische Verslavingskliniek
In Nederland bestaat er geen speciale voorziening om langdurig gedetineerden met psychische en verslavingsproblemen te behandelen.

Verschillende organisaties voor geestelijke gezondheidszorg, verslavingsproblematiek en forensische instellingen hebben daarom gezamenlijk het initiatief genomen om een landelijke Forensische Verslavingskliniek (FVK) op te richten.

De FVK richt zich op de behandeling van gedetineerden met complexe, chronische en samengestelde problematiek op de drie hoofdgebieden van criminaliteit, verslaving en psychiatrie.

De kliniek biedt in eerste instantie ruimte aan 48 patiënten. Momenteel worden besprekingen gevoerd met Justitie over verhoging van de capaciteit naar 72 cliënten.

In totaal zal de kliniek circa 150 arbeidsplaatsen opleveren. Ook zal het de nodige opleidingsplekken opleveren. Men streeft er naar om binnen drie jaar operationeel te zijn.

Meer weten?
Kijk vanaf woensdag 25 maart op www.almere.nl/uitbreidingPIA voor meer informatie over de forensische verslavingskliniek binnen de PIA.
Provincie:
Tag(s):