donderdag, 29. januari 2009 - 13:01

Verdachte Posbankmoord vrij door gebrek aan bewijs

Arnhem

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft besloten de 48-jarige man, die verdacht wordt van betrokkenheid bij de gewelddadige dood van Alex Wiegmink, in vrijheid te stellen. Het OM is van mening dat de verdenking ten aanzien van de 48-jarige verdachte weliswaar nog steeds aanwezig is, maar dat er nu onvoldoende bewijs is om hem te dagvaarden. Dit heeft het OM donderdag 29 januari bekendgemaakt.

Onderzoek
Het rechercheteam KEMPHAAN heeft sinds 2007 onderzoek gedaan naar de mogelijke betrokkenheid van deze verdachte bij de gewelddadige dood van Alex Wiegmink. Alex Wiegmink werd op 20 januari 2003 op de Posbank bij Rheden om het leven gebracht en later in zijn verbrande auto nabij Erp (Noord-Brabant) teruggevonden.

Na binnengekomen informatie is de man begin 2007 als verdachte aangemerkt. De verdachte werd op 17 oktober 2008 aangehouden. Op 14 en 16 januari 2009 zijn nog drie verdachten aangehouden die op 19 januari 2009 in vrijheid zijn gesteld.

Getuigenverklaringen
In het onderzoek zijn veel getuigen gehoord (ongeveer 110 personen die één of meerdere verklaringen hebben afgelegd). Van de in het onderzoek gehoorde getuigen is een aantal getuigen terughoudend geweest in het afleggen van een verklaring. Zij wilden het liefst anoniem blijven omdat zij zich bedreigd voelden door de verdachte.

Door een aantal getuigen werden verklaringen soms aangepast of niet herhaald. In één geval heeft dit er zelfs toe geleid dat een getuige twee dagen is gegijzeld door de rechter-commissaris, omdat deze getuige weigerde een verklaring af te leggen. Gedurende het onderzoek is de indruk ontstaan dat getuigen niet altijd het achterste van hun tong hebben laten zien.

Alle getuigenverklaringen zijn echter gebaseerd op informatie die direct of indirect van de 48-jarige verdachte zelf afkomstig is.
Daarnaast heeft de ooggetuige die zeer kort na het gepleegde misdrijf twee mogelijke verdachten heeft gezien de 48-jarige verdachte niet herkend bij een gehouden confrontatie.

Technisch bewijs
In de nabijheid van de plaats delict bij de uitgebrande auto in Erp is destijds een muts gevonden. Het daarop aangetroffen DNA komt niet overeen met het DNA van de 48-jarige verdachte. Er is ook geen sporenmateriaal aangetroffen op de plaats delict dat overeenkomt met het DNA van deze verdachte of het DNA van één van de andere verdachten.

Motief
Tijdens het onderzoek is geen inzicht verkregen in het motief van de verdachten voor de gewelddadige dood van Alex Wiegmink. Ook is niet duidelijk geworden wat de exacte betrokkenheid van de verdachten is geweest bij de gewelddadige dood van Alex Wiegmink.
Reden invrijheidstelling
Een verdachte die in voorlopige hechtenis zit moet binnen 110 dagen na de aanhouding met een dagvaarding voor de rechter worden gebracht. Wanneer een zaak onder de rechter is moet de rechtbank uiteindelijk een beslissing nemen. Bij gebrek aan voldoende wettig en overtuigend bewijs zal een vrijspraak volgen.

In het geval van een vrijspraak is er geen mogelijkheid om opnieuw te dagvaarden voor hetzelfde feit, ook niet als er nieuwe belastende feiten ten aanzien van de verdachte bekend zouden worden.

Gezien bovenstaande onderzoeksresultaten is het OM van mening dat de verdenking ten aanzien van de 48-jarige verdachte weliswaar nog steeds aanwezig is, maar dat er nu onvoldoende bewijs is tegen verdachte om hem te dagvaarden. Daarvoor is meer bewijs nodig. Omdat op dit moment niet duidelijk is of en zo ja, op welk moment er meer bewijs zal komen, heeft het OM ervoor gekozen de verdachte in vrijheid te stellen. Hij zal dus nu niet worden gedagvaard.

Voortzetting onderzoek
Uiteraard zet de politie het onderzoek voort. Tot op heden heeft een team van 35 rechercheurs gewerkt aan het onderzoek. Het OM en de politie beraden zich over de wijze waarop het onderzoek wordt voortgezet. De in vrijheid gestelde 48-jarige Arnhemmer blijft vooralsnog verdachte, net als de andere medeverdachten.

Met betrekking tot de in het artikel van de Gelderlander van zaterdag 24 januari 2009, genoemde “5e medeverdachte� die inmiddels is overleden, hecht het OM eraan te melden dat deze persoon in het Kemphaanonderzoek slechts als getuige is gehoord. In het onderzoek in 2003 is hij wel als verdachte gehoord.

De politie en het OM betreuren het feit dat het onderzoek op dit moment onvoldoende bewijs heeft opgeleverd om een verdachte in deze zaak voor de rechter te kunnen brengen. Politie en OM beseffen dat dit een grote teleurstelling zal betekenen voor de familie en andere nabestaanden van Alex Wiegmink.

Zijn weduwe, met wie het rechercheteam regelmatig contact onderhoudt, is vanochtend geïnformeerd. Het OM is van mening dat door deze handelwijze de kans op een succesvolle afronding en vervolging in deze zaak het best gewaarborgd is.

Oproep
Personen die informatie hebben die kan leiden tot de oplossing van dit ernstige misdrijf worden dringend verzocht contact op te nemen met het KEMPHAAN – team. Personen die gereageerd hebben op het forum van Omroep Gelderland worden eveneens dringend verzocht contact op te nemen met het KEMPHAAN – team.

Het KEMPHAAN-team is bereikbaar via 0900-8844 of anoniem via Bel Misdaad Anoniem 0800-7000.
Provincie:
Tag(s):