vrijdag, 6. februari 2009 - 9:55

Verschil mening arts en verpleging slecht voor zorg

Samenwerking tussen verpleegkundigen/verzorgenden en artsen beïnvloedt het vasthouden aan zinloze rituelen en daarmee de kwaliteit van zorg. Dit bleek uit reacties op het rapport van het LEVV in 2008 naar onnodige handelingen in de zorg.

Nader onderzoek door het LEVV in samenwerking met de KNMG laat nu zien dat verpleegkundigen en verzorgenden regelmatig voor lastige dilemma's komen te staan als gevolg van verschil van inzicht of mening met de arts. Bijvoorbeeld rond het wel of niet toedienen van pijnstillers of het moment van ontslag uit het ziekenhuis.

De belangrijkste conclusie van de oriëntatie luidt dat zowel verpleegkundigen/verzorgenden als artsen regelmatig te maken krijgen met dilemma's als gevolg van een verschil van inzicht of mening tussen de verschillende professionals. Verpleegkundigen/verzorgenden leggen zich dan vaak neer bij de mening van de arts of besluiten naar eigen inzicht te handelen. Dit heeft niet alleen gevolgen voor de kwaliteit van de zorg voor de patiënten en cliënten, maar kan er ook toe leiden dat verpleegkundigen en verzorgenden zich miskend voelen en voortijdig het vak verlaten.
Provincie:
Tag(s):