woensdag, 22. april 2009 - 20:11

Vier 30 km zones dit jaar aangepakt

Groningen

Dit jaar worden vier 30 km zones zodanig aangepakt dat er door infrastructurele maatregelen niet meer te hard gereden kan worden. De uitgekozen gebieden zijn Haydnlaan/Troelstralaan, Vechtstraat, Floresstraat/Floresplein en Engelbert/Middelbert. Voor de uit te voeren maatregelen is 1.45 miljoen euro beschikbaar.

Wanneer alle verblijfsgebieden (30 km zones) in de gemeente volgens de Duurzaam Veilig normen worden ingericht dan kost dat zo’n 50 miljoen euro.

Bij een inventarisatie is gebleken dat er 19 knelpunten zijn in de gemeente Groningen. Van ‘zeer urgent’ tot ‘minder urgent’. De kosten voor het inrichten wordt geraamd op 5.2 miljoen euro. Dat bedrag is nu niet beschikbaar. Er is dus een keuze gemaakt om de top 4 van de knelpunten aan te pakken.
Provincie:
Tag(s):