dinsdag, 10. maart 2009 - 9:54

VITRAS/CMD garandeert zorg in 2009

Zeist

De continuïteit van de zorg die Vitras/CMD in Midden Nederland levert, is voor de rest van dit jaar gegarandeerd. Dat is het resultaat van intensief overleg tussen Vitras/CMD en de dertien Utrechtse gemeenten waar deze zorginstelling werkzaam is. De gemeenten zijn verheugd over de uitkomst die zij met name in het belang achten van cliënten en het betrokken personeel.

Sinds 24 februari jongstleden maakt Vitras/CMD geen deel meer uit van Meavita, dat in grote financiële moeilijkheden belandde. Als zelfstandige organisatie is Vitras/CMD in staat haar activiteiten in 2009 voort te zetten.

Hoewel Vitras/CMD heeft aangekondigd intern aan kostenbesparingen te werken, hebben de gemeenten zorgen over de financiële positie van de instelling en over het toekomstperspectief van de activiteiten. Het eigen vermogen van Vitras/CMD is sterk geslonken en een deel van haar activiteiten – AWBZ-hulp en hulp bij het huishouden – is verlieslatend.
Provincie:
Tag(s):