maandag, 29. juni 2009 - 17:39

Waterschap start proefbelasting Nolle-Westduin

Waterschap Zeeuwse Eilanden startte maandag op twee locaties binnen het gebied Zwakke Schakel Nolle-Westduin met een proefbelasting. Hierdoor kan het schap de komende twee maanden – tijdens de zomerstop – monitoren hoe stabiel de grond is op de plek waar een zanddepot moet komen.

Dit is noodzakelijk omdat uit boring blijkt dat er een zachte veenlaag in de grond zit. In augustus kan het schap op basis van de resultaten een passende, veilige werkwijze kiezen voor de zandsuppletie.

Het waterschap versterkt de duinen bij Nolle-Westduin met 550.000 kuub zand. Op de plek waar dit zand moet komen, blijkt de grond zachter te zijn dan verwacht. Eerder dit jaar zakten al twee kranen weg tijdens het werk.

Het waterschap en de aannemer hebben daarna extra onderzoeken en boringen verricht om te meten hoe veilig het is om zand op deze grond te storten. Daaruit blijkt dat er een veenlaag in de grond zit dat voor ongeveer tachtig procent uit water bestaat. Door het storten van zoveel zand kan er teveel druk ontstaan op deze plek, wat gevaar kan opleveren voor het gebied achter het werkterrein. Het waterschap wil geen risico nemen en test daarom eerst de stabiliteit.

Op de twee zwakste plekken in het gebied werd maandag zand gestort. De ene plek wordt twee meter hoog, de andere vier meter. Het schap meet hoe snel het water uit de grond trekt (consolidatie). Dit bepaalt wanneer de grond weer stabiel genoeg is om daar bovenop een nieuwe laag zand aan te brengen. In augustus zijn de eerste resultaten bekend. Door de zachtere grond kan het zand waarschijnlijk niet zo snel aangebracht worden als gepland. Dit betekent dat de zand-suppletie mogelijk langer zal duren in tijd, maar bijvoorbeeld niet dag en nacht doorgaat.

Zodra de resultaten bekend zijn, worden de direct betrokkenen via een informatiemiddag ingelicht over het effect op de werkwijze en planning.
Provincie:
Tag(s):