vrijdag, 20. februari 2009 - 19:37

Woonwensen in Zeeland

De Provincie Zeeland is geïnteresseerd in de woonwensen van haar inwoners. Hiervoor sluit de Provincie aan bij een woonwensenonderzoek van het ministerie van VROM en het CBS.Het WoonOnderzoek Nederland wordt met enige regelmaat gehouden en geeft inzicht in de manier waarop mensen wonen, hoe zij hun woning en woonomgeving beleven en waarderen en wat hun woonwensen zijn.

Het ministerie, maar ook provincies, gemeenten en woningcorporaties gebruiken de informatie uit het onderzoek om hun activiteiten gericht in te zetten voor een aantrekkelijk woningaanbod, voor een prettige leefomgeving en een goed niveau van voorzieningen.

Om de woonwensen van de bewoners in Zeeland in beeld te krijgen worden interviews afgenomen.

De Provincie heeft, in samenwerking met diverse gemeenten en woningcorporaties, besloten naast het landelijk onderzoek extra interviews uit te zetten in alle regio's en de gemeenten in Zeeuws
Vlaanderen. Ze willen het onderzoek gebruiken voor toekomstig te formuleren beleid.

Het woonwensenonderzoek bestaat uit interviews die thuis, telefonisch of via internet worden afgenomen. Het interview bevat vragen over de kenmerken van de huidige en gewenste woonsituatie van bewoners en de waardering voor deze kenmerken. Daarnaast omvat het onderzoek ook een aantal vragen over werk, vrijetijdsbesteding en de behoefte aan zorg en hulp bij het wonen.

Het onderzoek staat of valt met de bereidheid van de inwoners om mee te werken aan een interview. Via een willekeurige selectie uit het bevolkingsregister worden ongeveer 6100 personen in de provincie benaderd. Deze personen krijgen vanaf medio december een uitnodiging om deel te nemen aan het onderzoek.

Het onderzoek loopt tot 1 mei 2009. De Provincie hoopt op een grote bereidheid om mee te werken aan het onderzoek.
Provincie:
Tag(s):