woensdag, 15. december 2010 - 21:18

Assen gaat Gebiedsgericht Werken

Assen

De gemeente Assen en woningcorporaties Actium en Woonconcept gaan samen vorm geven aan Gebiedsgericht Werken in Assen. De partijen hebben daartoe woensdag een overeenkomst ondertekend. Gebiedsgericht Werken betekent dat gemeente en woningcorporaties samen met bewoners aan de slag gaan om de fysieke en sociale leefbaarheid in de directe woonomgeving te verbeteren. Bewoners krijgen daarbij nog meer invloed en verantwoordelijkheid dan nu al het geval is.

De gemeente Assen is al enige tijd bezig met het ombuigen van wijkgericht werken in Gebiedsgericht Werken. Die manier van werken blijkt succesvol, zo is ondermeer uit reacties van bewoners gebleken. Assen en woningcorporatie Actium werken al geruime tijd samen met betrekking tot het Gebiedsgericht Werken. De woningcorporatie Woonconcept wil daar graag bij aansluiten. De samenwerking houdt in dat gemeente en woningcorporaties hun activiteiten en budgetten gebundeld in gaan zetten. In de samenwerkingsovereenkomst worden de afspraken hiervoor geregeld.

De gemeente en woningcorporaties willen vanaf 2011 Gebiedsgericht Werken uit gaan voeren in de hele stad in alle gebieden waar het nodig is. Door vanuit één visie samen te werken aan de verbetering van woningen, voorzieningen en openbaar gebied (sociale samenhang en maatschappelijke participatie) en door bewoners actief te betrekken bij wat in hun buurt gebeurt, denken de partnerorganisaties in staat te zijn om samen met bewoners de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren.

De komende maanden wordt vooral gekeken hoe initiatiefkracht en participatie van bewoners verder vorm kan worden gegeven. De woningcorporatie Omnia en Woonzorg Nederland zullen mogelijk ook aansluiten. Tevens worden afspraken gemaakt met verbonden partijen zoals de politie en maatschappelijk werk.

De totale begroting voor de samenwerking Gebiedsgericht Werken in Assen bedraagt € 800.000,--. De gemeente heeft voor gebiedsgericht werken een budget van € 400.000,-- beschikbaar. De andere partnerorganisaties stellen de andere € 400.000,-- beschikbaar.
Provincie:
Tag(s):