vrijdag, 15. oktober 2010 - 11:15

Café in Weert op last van gemeente gesloten

Weert

Café Wijnen aan de Maaspoort in Weert mag vanaf 1 november 2010 niet langer in gebruik zijn. Het gemeentebestuur heeft besloten om de aangevraagde exploitatievergunning van het café te weigeren. Het besluit is gebaseerd op een hierover ingewonnen advies bij bureau BIBOB.

Volgens bureau BIBOB (bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) blijkt er een ‘ernstig gevaar’ te bestaan, dat de exploitatie van het café mede gebruikt gaat worden om strafbare feiten te plegen of om geld wit te wassen. Het gemeentebestuur wil uiteraard dat de café-eigenaar de vergunning niet voor dit soort doeleinden gebruikt.

De nieuwe exploitant van café Wijnen heeft bezwaar gemaakt tegen het door het gemeentebestuur genomen besluit. Dit bezwaar is in het B&W besluit van 12 oktober 2010 ongegrond verklaard. Tegen de beslissing op het bezwaar is beroep mogelijk bij de bestuursrechter en eventueel nog hoger beroep. De bezwaar- of beroepsprocedure schort de weigering van de vergunning niet op. De exploitant is bericht dat hij uiterlijk 1 november 2010 het café moet sluiten.
Provincie:
Tag(s):