dinsdag, 22. juni 2010 - 21:21

Detailhandel aan de achterkant van de Prins Bernhardhoeve uitgesloten

Zuidlaren

Drie weken geleden heeft het college van Tynaarlo de initiatiefnemer van de Zwarte Markt in de Prins Bernhardhoeve, PBhoeve Beheer, laten weten van plan te zijn om de vergunningaanvraag af te wijzen omdat een Zwarte Markt niet past binnen de bestemming van de Prins Bernhardhoeve. Daarvoor is de hoeveelheid detailhandel te groot.

Voor het college is het uitgesloten dat er aan de achterzijde van de Prins Bernhardhoeve een detailhandelfunctie komt. Bovendien past het wekelijks terugkeren van de markt, die ieder weekend gehouden zou worden, niet in de definitie van een evenement, zoals die in de Algemene Plaatselijke Verordening en in het evenementenbeleid van de gemeente gegeven wordt. Een ander punt is dat de opening van de markt op (iedere) zondag in strijd is met de winkeltijdenwet. Ook de snuffelmarkt die deel uitmaakt van de plannen, valt niet onder het evenementenbeleid. Het toevoegen van attracties om beide markten heen maakt nog geen evenement van het initiatief. Daarom zag B&W drie weken geleden geen kans om een evenementenvergunning te verlenen aan PBhoeve Beheer. Na bestudering van de uitgebreide zienswijze die PBhoeve Beheer daarop heeft ingediend is B&W niet van mening veranderd. Wel geeft B&W tegelijk een aantal kaders voor wat wel mogelijk is in de Prins Bernhardhoeve.

Beide partijen verschillen erover van mening of de Zwarte Markt als een braderie gezien kan worden, zoals PBhoeve Beheer in zijn zienswijze had betoogd. Een braderie wordt in de APV en in het evenementenbeleid van de gemeente wel aangemerkt als een evenement. De definitie van een braderie is “een kermisachtige markt of winkelweek met verkoop op straat”. Een braderie is van korte duur is en wordt incidenteel georganiseerd. Volgens B&W past een Zwarte Markt zoals PBhoeve Beheer hem voor-stelt niet in deze definitie. Ook een snuffelmarkt (= rommelmarkt) wordt in het beleid van de gemeente niet aangemerkt als een evenement, omdat het om verkoop van goederen gaat.

Het elke zondag verkopen van goederen aan particulieren is uitgesloten door de winkeltijdenwet. Als het initiatief gericht is op toerisme en als daarbij het accent niet ligt op verkoop van goederen maar op het aanbieden van attracties, zou de gemeenteraad ontheffing kunnen geven van de winkeltijdenwet. In de visie van B&W voldoet de zwarte markt niet aan deze voorwaarden. B&W is daarom niet van plan om de gemeenteraad om ontheffing te vragen.

Om activiteiten in de Prins Bernhardhoeve mogelijk te maken die niet in de categorie beurs, evenement of tentoonstelling vallen, zou een bestemmingsplanprocedure gevolgd moeten worden. Het college is hier niet toe bereid, omdat dit niet past binnen de afspraken die met de gemeenteraad en de eigenaar van het complex zijn gemaakt. Bovendien staat op dit moment de verdere toekomst van het complex nog ter discussie.

Het college van B&W staat vierkant achter een aantal andere onderdelen uit het businessplan van PBhoeve Beheer. Bijvoorbeeld de shop-in-shopdagen. En de activiteiten die PBhoeve Beheer voorstelt voor de Frisohal (een podium voor entertainment en horecapunten), mits het thema daarvan regelmatig wisselt. In plaats van de Zwarte Markt moet PBhoeve Beheer op zoek naar een op een thema gerichte activiteit waarvan het thema per keer verschillend is, maar dat wel jaarlijks terug kan keren.

Het college heeft niet de mogelijkheid om de vergunningaanvraag deels goed te keuren. PBhoeve Beheer heeft wel de mogelijkheid om voor de onderdelen die volgens het college wel voor een vergunning in aanmerking komen een nieuwe vergunning aan te vragen.
Provincie:
Tag(s):