woensdag, 8. december 2010 - 19:23

Extra ondersteuning klanten voedselbank

Delfzijl

Naar aanleiding van een onderzoek naar klanten van de voedselbank vraagt de gemeente Delfzijl de Intergemeentelijke Sociale Dienst, de Volkskredietbank en het Maatschappelijk werk om met een voorstel te komen om de situatie van klanten van de voedselbank te verbeteren.

Het gaat daarbij vooral om het verwerven van inkomen door werk en het bevorderen van gezonde voeding. Delfzijl wil hierbij optrekken met de gemeenten Appingedam en Loppersum.

Van de mensen die gebruik maken van de voedselbank heeft 83% te maken met schulden. De meeste nemen deel aan een professioneel traject voor schuldhulpverlening. Bijna de helft maakt ook gebruik van andere vormen van hulpverlening. Hiermee wijkt Delfzijl af van het landelijke beeld. Uit een onderzoek uit 2006 blijkt namelijk dat maar een derde van de klanten van voedselbanken in beeld is bij de schuldhulpverlening.

Uit het onderzoek blijkt verder dat mensen met kinderen, die in de schuldsanering zitten vaak onvoldoende leefgeld hebben voor gezonde voeding. Omdat er in Delfzijl 400 mensen budgetbeheer hebben via de Volkskredietbank, bestaat het vermoeden dat nog niet iedereen de weg naar de voedselbank weet te vinden.
Provincie:
Tag(s):