dinsdag, 2. november 2010 - 9:51

Gemeente Roerdalen wil duurzame herontwikkeling vuilstort Montfort

Roerdalen

Met afval uit het verleden energie opwekken voor de toekomst in het Duurzaam Energiepark Montfort. Dat is de rode draad die naar voren is gekomen in een verkennende studie naar de toekomstmogelijkheden van de regionale stortplaats in Montfort.

De gemeente Roerdalen inventariseerde samen met terreineigenaar Attero, de provincie,omliggende gemeenten en adviesbureau H&S Croonen de mogelijkheden. Het concept voor Duurzaam Energiepark Montfort wordt de komende maanden nog verder uitgewerkt. De gemeente gaat op zoek naar private partners die in duurzame energie en recreatie willen investeren.

Het idee is om de vuilstort te ontwikkelen tot een Duurzaam Energiepark Montfort in combinatie met recreatiemogelijkheden. De gemeente wil de komende periode gebruiken om een aantal mogelijke uitwerkingen voor het energiepark nader te onderzoeken zoals de productie van duurzame energie via zonnecollectoren, innovatieve windmolens, aardwarmte of biomassaverwerking. Ook kijkt de gemeente naar het combineren van duurzame energie en educatie (voorlichting); Daarnaast onderzoekt de gemeente de mogelijkheden voor ontspanning, sport en extensieve recreatiemogelijkheden. Ook een logistiek gedeelte met een transferium en tankstation voor bijvoorbeeld biogas en ecostroom wordt nader bekeken.
Provincie:
Tag(s):